08 - 120 059 00

Kvalitet & miljö

Aktivt arbete för våra kunders och miljöns bästa.

Miljön är det viktigaste vi har. Det vi gör idag kommer att ge avtryck under lång tid framöver och därför gör vi på LW varje dag allt vi kan för att vårt arbete ska påverka vår vackra natur så lite som möjligt. Och lika viktigt är vårt kvalitetsarbete – vår framgång bygger på att våra kunder känner förtroende och är nöjda med oss. Därför är både våra kvalitets- och miljöledningssystem helt och hållet anpassade efter de krav som våra uppdragsgivare ställer.

 

Kvalitet

Vår definition av kvalitet lyder så här:

Vi ska vid alla arbeten överträffa våra kunders förväntan.

Att arbeta med tak och fasader innebär att projekten bara blir mer och mer komplexa, både i beställnings- och utförandefaserna. Det är så verkligheten ser ut. Dessutom ställs större krav på samordning av olika processer för att projekten ska fungera så smidigt som möjligt.

Därför handlar kvalitet inte bara om tekniska egenskaper. För oss är det lika viktigt att ha en hög kvalitet under hela vår huvudprocess: Anbud - projektering - Tillverkning - Utförande. På så sätt kan vi alltid leverera rätt kvalitet på rätt sätt, i rätt tid och på rätt plats.

 

Miljö

Att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling, förbruka minimalt med resurser och påverka miljön så lite som möjligt är en självklarhet för oss på LW. Därför arbetar vi för att utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning där vi kan erbjuda våra kunder produkter och tjänster som producerats och konsumeras med minsta möjliga miljöpåverkan.