08 - 120 059 00

Värderingar

Våra värderingar – en kompass för att alltid guida oss rätt!

På LW arbetar vi varje dag med fokus på kvalitet – det gäller såväl själva arbetsprocessen som det vi i slutändan levererar. Som ledstjärnor och för att guida oss i alla våra beslut har vi våra tre grundläggande värderingar som kan sammanfattas på följande sätt:

 

Förtroende

Det arbete vi levererar ska alltid möta eller överträffa de förväntningar och krav som våra kunder har på oss. I alltifrån anbudsförfarande till tillverkning och montering ska arbetet genomsyras av vårt kvalitetsmotto "Överträffa våra kunders förväntan". För att vi ska uppnå det är det mycket viktigt att vår projektledning och våra medarbetare är så tydliga att du som kund känner dig trygg i att vi fullgör våra åtaganden på bästa möjliga sätt.

 

Stabilitet

Det är viktigt att våra kunder kan lita på att LW är ett stabilt företag – såväl när det gäller ekonomi som kunskap och teknik. Vår bransch är konjunkturkänslig och för att skapa stabilitet och trygghet är det viktigt att vi har en fungerande och utvecklingsbar organisation och ekonomi. Du som kund ska kunna räkna med oss även i framtiden – vi är här för att stanna.

 

Utveckling

Vi verkar inom ett föränderligt område där teknik och processer ständigt går framåt. Och vårt mål är att alltid vara först med de senaste produkterna och de bästa arbetsmetoderna. Vara steget före, helt enkelt. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla vår process (anbud - projektering - tillverkning - montering) för att i varje del kunna erbjuda våra kunder så bra tjänster som möjligt.