08 - 120 059 00

Service

Öka livslängden för tak och fasader med vårt serviceavtal

Hemligheten bakom att få tak och fasader att leva länge är regelbundet underhåll. Svårare än så är det inte. Men det är mycket att tänka på - putsning, rengöring och målning till exempel. För att inte tala om snöskottningen på taken under vintern. Därför har vi, för att göra underhållsarbetet så smidigt som möjligt för dig, tagit fram ett särskilt serviceavtal som vi kallar för totalavtal.

Totalavtalet innebär, precis som det låter, att vi tar hand om alla nödvändiga underhållsarbeten för tak och fasader. Det är också en hjälp för dig som kund att både planera och budgetera för det underhåll som måste göras. Avtalet utgår från punkterna här under, men självklart utformar vi det så att det passar just dina önskemål och behov. 

• Kontroll av tak och fasad enligt framtaget schema
• Rengöring, rensning av vattengångar och bättringsmålning vid repor
• Rapport med beskrivningar, åtgärdsförslag och prioritetsordning för dessa
• Påbörjade åtgärder av aktuella fel och brister inom en till sju dagar från din beställning
• Snöskottning, antingen efter avrop eller genom bevakning

Nyckeln till att kunna utföra bra underhållsarbeten, med den servicegrad som vi alltid vill ge våra kunder, är att kunna planera och snabbt åtgärda de problem som uppstår. Tack vare att LW har starka resurser, både när det gäller material och personal, har vi möjlighet att klara alla typer av åtgärder inom utsatt tid.

 

Rep sparar tid och pengar

Genom att använda oss av repteknik när vi arbetar med underhåll klarar vi många typer av arbete på fasader utan att behöva använda oss av byggnadsställningar, skyliftar och dylikt. För dig som kund sparar det både tid och pengar.

Detta flexibla arbetssätt gör också att vi kan erbjuda heltäckande tjänster för fasad- och takunderhåll samt alla typer av servicearbeten. Från sockellister till skorstensinklädningar står vi till din tjänst.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med servicearbeten!