08 - 120 059 00

Taksäkerhet

Taksäkerhet för allas trygghet

Att arbeta med tak innebär risker. Därför är säkerhet A och O för oss på LW – alla som beträder tak ska kunna känna sig trygga. Vår långa erfarenhet har gjort oss till specialister på taksäkerhet, ett samlingsbegrepp för takskydd i form av lika steganordningar, takbryggor, glidskydd med mera.

Takskyddet har två funktioner. I första hand ska det – självklart – förebygga halk- och fallolyckor, men det ska också skydda taket i sig. Tegelpannor eller annan takbeläggning ska inte skadas när någon beträder taket.

Taksäkerhetsområdet har idag många lagar och regler och vi vet vad som gäller för att alla ska kunna känna sig säkra och trygga när de beträder och arbetar på tak. Dessutom ser vi till att det görs besiktningar och tar gärna fram förslag på åtgärder utifrån de lagar som gäller.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med taksäkerhet!