08 - 120 059 00

Totallösning

Låt oss ta hand om allt från start till mål.

Planerar du ett större projekt och behöver en helhetslösning för dina tak- och fasadarbeten? Då kan du tryggt vända dig till oss på LW. Förutom att du får specialister som tar ett totalansvar för hela projektet från, ax till limpa, behöver du bara ha kontakt med EN leverantör. Det sparar både tid och gör att projektet flyter på smidigare.

Våra totallösningar innebär att vi tar hand om alltifrån konstruktionshandlingar och ritningar till kontakter och samordning av alla parter som är inblandade i projektet, både externa och interna. Från start till mål ser vi till att alla gör vad de ska, i rätt tid och på rätt plats.

Uppdragen kan gälla såväl nybyggnation som renoveringar och ombyggnad. Dessutom kan vi förvandla "platta" tak till önskad lutning. Vi river då den befintliga takbeläggningen, kompletterar den med nya takstolar, ny råspont och underlagspapp för att sedan lägga en ny takbeläggning.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med totallösningar!